O programie

W 2024 r. po raz ósmy urząd marszałkowski organizuje program "Praktyki u Marszałka". To szansa dla studentów z Mazowsza na poznanie pracy w jednostce samorządowej.

Praktyki realizowane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz jego delegaturach. Realizowane są w dwóch turach, w okresie wakacyjnym:

  • pierwsza tura: 1 lipca–9 sierpnia 2024 r.
  • druga tura: 19 sierpnia–27 września 2024 r.

Pojedyncza tura praktyk trwa 30 dni roboczych (półtora miesiąca), obejmuje 210 godzin zegarowych (7 godzin dziennie) i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (tj. pomiędzy godziną 8 a 16). Liczba dostępnych miejsc: 50. Osoba zakwalifikowana do edycji może realizować praktyki tylko w jednej turze.

Praktyki są płatne. Realizując 210 godzin w ciągu 30 dni roboczych można uzyskać wynagrodzenie na poziomie 5901,00 zł brutto (na podstawie umowy zlecenia). Osoby zainteresowane realizowaniem praktyki w urzędzie, zobowiązane są do:

Proces rekrutacji rozpoczyna się naborem wniosków zgłoszeniowych (w terminie 2–19 kwietnia 2024 r.) i składa się z 3 etapów. O przyjęciu na praktykę do wybranej komórki organizacyjnej decydują:

  • przesłanie wniosków wraz z podpisanym oświadczeniem,
  • spełnienie wymogów formalnych ,
  • wynik uzyskany z testu wiedzy o Mazowszu i urzędzie marszałkowskim,
  • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumentem potwierdzającym realizację praktyki jest zaświadczenie o ukończeniu praktyki w urzędzie, wydane ostatniego dnia praktyk.

Pytania w sprawie praktyk należy kierować na adres: praktyki@mazovia.pl.

Powrót na początek strony