Proces rekrutacji "krok po kroku"

Proces rekrutacji "krok po kroku"

Proces rekrutacji krok po kroku

 1. Załóż indywidualne konto w celu rejestracji na praktyki.
 2. Zaloguj się, wypełnij i prześlij wniosek zgłoszeniowy wraz z podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik do regulaminu (skan własnoręcznie podpisanego dokumentu-załącznik w formacie pdf.) w formie elektronicznej.
 3. Wnioski można wypełniać i przesyłać wyłącznie w czasie trwania rekrutacji.
 4. Wnioski bez załączonego oświadczenia oraz wnioski wypełnione i dostarczone w inny sposób niż za pośrednictwem strony praktyki.mazovia.pl nie będą rozpatrywane.
 5. O terminie dostarczenia wniosku wysłanego w formie elektronicznej decyduje data i godzina przesłania formularza. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W maju 2024 r. nastąpi kolejny etap rekrutacji – test wiedzy o Mazowszu i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie 10 pytań jednokrotnego wyboru. O terminie testu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnego konta.
 7. W przypadku większej liczby kandydatów niż przewidziana liczba miejsc w danym wydziale/biurze/wieloosobowym stanowisku/delegaturze, z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminach rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną (indywidualne konto).
 8. Warunkiem uczestnictwa w praktykach w urzędzie jest:
  1. spełnienie wszystkich wymogów formalnych określonych w regulaminie organizacji praktyk;
  2. złożenie w nieprzekraczalnym terminie podpisanego wniosku zgłoszeniowego.
 9. O przyjęciu na praktykę do wybranej (preferowanej przez kandydata) komórki organizacyjnej decydują wynik uzyskany z testu wiedzy o Mazowszu i urzędzie oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
 10. O ostatecznym wyniku rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnego konta na stronie internetowej oraz na wskazany we wniosku adres e-mail.

Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową.

Powrót na początek strony