Dostępne miejsca i terminy

 

Nazwa departamentu Nazwa wydziału/biura/delegatury Pierwsza tura praktyk (01.07–09.08.2024 r.) Druga tura praktyk (19.08–27.09.2024 r.)
Kancelaria Marszałka (KM) Biuro Prasowe  0 1
Kancelaria Marszałka (KM) Biuro Wydawnicze 0 1
Kancelaria Marszałka (KM) Wydział Współpracy z Zagranicą 1 0
Kancelaria Marszałka (KM) Biuro ds. Komunikacji Zewnętrznej 1 0
Kancelaria Marszałka (KM) Biuro ds. Współpracy i Informacji o Unii Europejskiej 0 1
Kancelaria Sejmiku (KS) Biuro Komisji Sejmiku/Biuro Sesji Sejmiku/Biuro Przewodniczącego Sejmiku 0 2
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii (CG) Wydział ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej 2 0
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii (CG) Biuro ds. Cyfryzacji i Kształtowania Obszarów Wiejskich 1 0
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych (PZ) Wydział Emisji i Ochrony Powietrza 1 2
Departament Kultury, Promocji i Turystyki (KP) Biuro Marki i Wizerunku 1 1
Departament Kultury, Promocji i Turystyki (KP) Wydział Kultury 1 1
Departament Kultury, Promocji i Turystyki (KP) Wydział Marketingu Terytorialnego 0 1
Departament Opłat Środowiskowych (OŚ)

Wydział Bazy Danych Odpadowych

2 2
Departament Opłat Środowiskowych (OŚ) Wydział Opłat Produktowych 2 2
Departament Opłat Środowiskowych (OŚ) Wydział Opłat Środowiskowych 1 1
Departament Organizacji (OR) Wydział Legislacyjny 1 0
Departament Organizacji (OR) Delegatura w Ostrołęce 1 2
Departament Organizacji (OR) Delegatura w Płocku 2 2
Departament Organizacji (OR) Wydział Techniczno-Eksploatacyjny 0 1
Departament Organizacji (OR) Wydział Zakupów Inwestycyjnych 1 0
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa (PE) Wydział Monitorowania i Kontroli Decyzji 0 1
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (RW) Wydział Leader  1 1
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (RF) Biuro Programowania EFRR 0 1
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (RF) Wydział Regionalnego Systemu Innowacji 1 0
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (RF) Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji 1 0
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (RF) Wydział Zarządzania EFRR 1 0
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (RF) Wydział Zarządzania Realizacją EFS 0 1
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD) Wydział Zdrowia Psychicznego 1 0

 

 

 

 

Powrót na początek strony