Nabór wniosków zakończony

office-620822_1920.jpg

Zakończył się nabór wniosków do VII edycja programu Praktyki u Marszałka!

21 kwietnia 2023 r. upłynął termin składania wniosków zgłoszeniowych do udziału w „Praktykach u Marszałka” w 2023 roku. Dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się aplikować.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane (o terminie dostarczenia wniosku decyduje data wpływu na serwer).

W maju 2023 r. nastąpi kolejny etap rekrutacji – test wiedzy o Mazowszu i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie 10 pytań jednokrotnego wyboru. O terminie testu kandydaci zostaną poinformowani do 8 maja 2023 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnego konta.

Powrót na początek strony