Będzie VII edycja programu

576x0.jpg

Od lipca do września 2023 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, będzie realizowana kolejna edycja programu „Praktyki u Marszałka”.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i fakt, że poprzednie edycje, organizowane w latach 2015–2019 r., cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów, organizacja programu została wznowiona.

Nabór na praktyki będzie trwał od 3 do 21 kwietnia 2023 r.

Praktyki adresowane są do studentów studiów stacjonarnych uczelni państwowych oraz prywatnych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów i są mieszkańcami Mazowsza.

Głównym celem programu jest przybliżenie studentom i studentkom organizacji urzędu, jego otoczenia prawnego, realizowanych zadań, kultury organizacyjnej, misji i wdrożonych systemów zarządzania. Osoby realizujące praktyki będą miały możliwość poszerzania wiedzy zdobytej podczas studiów o wiedzę praktyczną z funkcjonowania administracji samorządowej oraz rozwijania umiejętności jej wykorzystania.

Powrót na początek strony